InterSil Brilliant

silikátová interiérová barva

bílá 96%


Charakteristika výrobku

vysoce kvalitní, k použití připravená nátěrová hmota s vysokým stupněm bělosti

Vlastnosti

• vynikající kryvost
• matný vzhled
• nehořlavý
• vysoká odolnost proti otěru a poškrábání
• vynikající propustnost pro vodní páru
• vodoodpudivý
• odolný na povětrnosti
• jednoduché nanášení
• ideální pro obnovu fasád historických a památkově
chráněných výrobků.

Použití

nátěry čistě minerálních podkladů, jako jsou vyzrálé vápenné, vápennocementové a cementové omítky, štuky, staré očištěné minerální nátěry, cihly, pískovec, stavební kámen, případně k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod., při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Lze ho také použít k přetírání bílých nebo egalizací probarvených minerálních tenkovrstvých omítek, či pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.

Spotřeba

4 – 5 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvě, vydatnost se může v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy lišit. Přesnou spotřebu pro konkrétní podklad je třeba stanovit na zkušební ploše.

Aplikace

štětcem válečkem airbrush

Dokumenty

Produktový list interSIL Brilliant 96%