SILIKÁTOVÉ BARVY

vodní sklo

Silikátové barvy jsou nejstarším druhem fasádních barev. Jejich výroba je založena na bázi minerálního pojiva – draselného vodního skla.
Reakcí křemičitanu draselného se vzdušným kyslíkem vzniká gel kyseliny křemičité (K2SiO3 + CO2 = SiO2gel + K2CO3), který pojí částice pigmentů a plniv v nátěrové hmotě a reaguje s křemičitými plnivy jež jsou obsaženy v podkladní omítce tzv. silikatizace – nátěr se chemicky váže k podkladu.

Silikátové barvy v současné době zažívají renesanci, protože se zjistilo, že ne na všechny podkladní vrstvy jsou vhodné disperzní fasádní barvy. Tato barva výborně sjednocuje strukturní rozdíly mezi starou a novou omítkou a to i sanační.

Umožňuje také překrytí mikrotrhlin v podkladních omítkách a vytváří také jedinečný přechodový most mezi starým disperzním a novým silikátovým nátěrem.

Její charakteristické optické vlastnosti dávají natřeným plochám přirozený minerálně matný vzhled. Pokud jsou podmínky zpracování silikátových barev správně dodrženy jsou nátěry velmi stálé a životnost je závislá jen na kvalitě podkladové omítky.

Spojení je vysoce stabilní a odolné vůči kyselinám. Dlouhá životnost silikátových barev při tom platí stejnou měrou pro všechny silikátové generace.

 

VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV

– vysoká paropropustnost
– vysoká přilnavost
(důsledek chemické vazby k podkladu)
– nízká nasákavost
– vysoká životnost
– přírodní a neměnný vzhled

POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

pouze na čistě minerální podklady
– vápenné omítky
– vápennocementové omítky
– sanační omítky