KDO JSME

Jsme mladá inovativní společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem silikátových nátěrových hmot.

Specializujeme se na silikátové fasádní, interiérové a antikorozní nátěrové hmoty.

Historie společnosti

Ačkoli jsme mladou nově vzniklou společností, jsme neoddělitelně spjati se společností TONASO Holding, a.s. Historie společnosti sahá již do 19. století, kdy je zahájena výroba mimo jiné vodních skel v Brně (Hochstetter a Schickardt) a v roce 1905 byla založena společnost TONASO belgickým vynálezcem Solvayem.

1905

Založení „Solvayky“

V roce 1905 si firma belgického vynálezce Ernesta Solvaye (na fotografii) technologie výroby sody SOLVAY vybrala Neštěmice u Ústí nad Labem pro založení továrny na výrobu sody, pro jejich výhodnou polohu mezi vodním tokem Labe a železniční tratí z Prahy do Drážďan. Levnou vodní cestou byly dováženy suroviny, především sůl kamenná.

cz-usti-nestomice-solvay_kl

1908

Výroba se rozjíždí

V roce 1908 opustily první tuny sody závod a na celých dalších 86 let se „SOLVAYKA“ později TOvárna NA SOdu stala monopolním výrobcem kalcinované sody pro české země i pozdější Československo. Soda byla dodávána především sklářskému průmyslu.

1918-1945

Období do konce 2. sv. války

V roce 1921 byla postavena továrna na srážený uhličitan vápenatý. Samotná výroba pak započala o rok později, v roce 1922.

V roce 1937, po překonání hospodářské krize, začala společnost produkovat 30 vagónů sody denně.

Během 2 sv. války se výroba nacházela pod německou kontrolou a orientovala se zejména na výrobu uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a sráženého uhličitanu vápenatého.

1945-1989

Období do sametové revoluce

Po osvobození byla Solvyaova továrna v r.1945 znárodněna a dostala název Továrna na sodu, zkráceně Tonaso. V jejím areálu, větším než 38 hektarů, pracovalo přes 1 100 pracovníků. Až do konce 80. let byla hlavní náplní závodu výroba sody (před válkou roční produkce 70 tis. tun, kolem roku 1983 120 tis.), dále se zde hlavně vyráběly chromové soli, chlorid vápenatý, chlorid amonný, posypové soli a mořidla na dřevo.

1991 – současnost

Ekonomické transformace

V roce 1991 byla výroba sody ukončena a vedle ekologických důvodů vedl stav výrobních objektů a technologického zařízení vedení společnosti k rozhodnutí zastavit výrobu sody a zpracovat projekt odstranění staré ekologické zátěže závodu.

V důsledku rozhodnutí o zastavení výroby sody, a tím i některých návazných výrob, došlo k zásadní změně výrobního programu i celkové organizace podniku.

V návaznosti na změnu výrobního programu byla vytvořena na území podniku Průmyslová zóna TONASO, která je zahrnuta i do územního plánu města Ústí nad Labem, ve kterém jsou, v rámci komerční činnosti a.s.

2007

Založení Vodního skla a. s.

V roce 2007 byla založena akciová společnost Vodní sklo jako výrobce silikátů a chloridu vápenatého.

Hlavní portfolio společnosti je tvořeno sodnými, draselnými a lithnými vodními skly, slévárenskými pojivy, ztekucovadly, chloridem vápenatým a sráženým uhličitanem vápenatým.

Jedním z cílů společnosti je využití nejnovějších poznatků výzkumu a nových technologií se zaměřením na slévárenský, papírenský, stavební a chemický průmysl.

Tonaso Coatings

2018

Založení Tonaso Coatings

V rámci Tonaso holding byla založena nová společnost Tonaso Coatings, s.r.o. specializující se na výrobu silikátových a antikorozních nátěrových hmot.